ZWROT

Kupujący, którzy są konsumentami, i nabywają produkt w Firma Królak mają prawo do zwrotu zamówionych towarów.

Kupującemu przysługuje " Prawo odstąpienia od umowy ".

Konsument to każda osoba fizyczna, dokonująca wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. W kwestii prawa do odstąpienia od umowy mają zastosowanie poniższe regulacje:

arrow-15x12 Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni - bez podania przyczyny. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Kupujący ( lub upoważniona przez Kupującego osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej ), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Nas o tym fakcie:

a. Telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 22 786 55 78

b. Mailowo wysyłając wiadomość na adres: info@firma-krolak.com.pl

c. Odsyłając zwracany produkt na własny koszt na adres:

Firma Królak

ul.Mariańska 29

05-530 Góra Kalwaria

Przykładowy formularz zwrotu: Formularz odstąpienia od umowy print-25x25

 

Konsekwencje odstąpienia od umowy.

arrow-15x12 W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, bądź pełnowartościowego produktu, źle dobranego przez Klienta, Firma Królak zwróci otrzymane przez Klienta płatności za produkt. Koszty wysyłek w tym przypadku pozostają po stronie Klienta.

arrow-15x12 Jeżeli wina leży po stronie Firma Królak zwracamy łączny koszt zakupu wraz z kosztami dostawy ( z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Firma Królak podstawowa usługa nadania kurier DHL ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

arrow-15x12 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wyraził on zgodę na inne rozwiązanie.

arrow-15x12 Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

arrow-15x12 Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wysokość pomniejszenia wartości ze względu na użycie produktu, określana jest zaraz po otrzymaniu produktu przez Firma Królak.